Certyfikaty i gwarancje Manuka MGO

talerz_witamin_zdjecia_manuka_4okMiód Manuka MGO™ jest zaliczany do miodów surowych (Raw Honey), czyli takich, które zachowują naturalne składniki będące źródłem ich właściwości. Manuka Health stawia sobie za cel, aby poziom bioaktywnych składników zawartych w miodzie był identyczny z tym, jaki można zaobserwować tuż po wyjęciu miodu z ula. Jest to możliwe dzięki kontroli temperatury przetwarzania, która nie przekracza 37-40° C, czyli temperatury jaka panuje w ulu.
Wszystkie partie miodów Manuka są poddawane badaniom w wewnętrznym laboratorium firmy, w celu określenia zawartości methylglyoxalu (MGO™) oraz HMF. W laboratoriach zewnętrznych sprawdzana jest natomiast diastaza (enzym rozkładający wielocukry (np. skrobię) na cukry proste), kolor oraz mikrobiologia miodu. Dopuszczenie do sprzedaży danej partii miodu jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnia ona wszystkie rygorystyczne standardy wymagane przez laboratoria.

Gwarancją jakości miodów są też starannie wyselekcjonowane źródła zaopatrzenia. Manuka Health korzysta z własnych pasiek i zatrudnia pszczelarzy z bogatym doświadczeniem. Partie miodu, które firma dokupuje, również pochodzą ze sprawdzonych i przebadanych źródeł – od doświadczonych pszczelarzy indywidualnych. Miód, który dostarczają, poddawany jest rygorystycznym badaniom, w celu potwierdzenia jego jakości zgodnej ze standardami Manuka Health.

Miód Manuka MGO™ jest produkowany pod ścisłą kontrolą, a Manuka Health New Zeland Ltd posiada certyfikat RMP (Risk Management Program) w ramach HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) i GMP (Good Manufacturing Practice). Zakłady pozyskiwania i przetwarzania miodu firmy Manuka Health funkcjonują zgodnie z przepisami NZFSA (Nowozelandzkiego Urzędu ds. Zdrowej Żywności) i są dopuszczone do dystrybucji w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo w Polsce Miód Manuka MGO™ badany jest przez Graniczne Inspektoraty Weterynaryjne, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Handlową (wyniki badań w 2008 roku potwierdziły pełną oryginalność Miodów Manuka MGO™).